Metallum Zorman METALLUM ZORMAN d.o.o. je relativno mlada družba ustanovljena leta 2005, kot nadgradnja že leta 2002 ustanovljenega poslovnega subjekta s.p..

Družba je v privatni lasti in zaposluje 60 delavcev specialistov za izvedbo del na področju vzdrževanja in novogradenj industrijskih objektov.

Tako imenovane montažne "špice" pokrivamo s stalnimi in z naše strani preizkušenimi kooperanti oziroma podizvajalci.

Družba temelji na mladih kadrih, kar nam omogoča hitro prilagajanje na nenehne razvojno-tehnološke spremembe na domačem, kakor tudi evropskem trgu.

Temeljne dejavnosti naše družbe so montaža, remonti termoenergetskih objektov, vzdrževalna dela in proizvodnja, katere trenutna poglavitna naloga je podpora montažnim kadrom na terenu.

V zadnjem času vse bolj posegamo tudi na področje izvedbe kompleksnih poslov oziroma tako imenovanih projektov po sistemu »funkcionalni ključ«, v sklopu katerih izvedemo: PZI dokumentacijo, delavniško dokumentacijo, nabavo materiala, montažo, kvalitativno kontrolo izvedbe, predajo del naročniku, izdelavo atestno-kontrolne dokumentacije, vključno s PID in POV dokumentacijo.